Úvodná stránka / Aktuálne spravodajstvo / Ktoré osobnostné predpoklady považujete u informatikov za dôležité?

Ktoré osobnostné predpoklady považujete u informatikov za dôležité?

O vyžadovaných schopnostiach informatikov, o ich osobnostných predpokladoch dôležitých pre vykonávanie IT profesie a ďaľśích témach, sme sa porozprávali s personálnou riaditeľkou sploločnosti PosAm, s.r.o., Mgr. Danou Miňovou, PhD.

Aká bola vaša cesta k terajšej pracovnej pozícii a ako dlho v nej pôsobíte?

D.M. V terajšej pozícii pôsobím v spoločnosti PosAm od augusta 2005. Konkurzu na túto pozíciu som sa zúčastnila ako mamička na materskej dovolenke. Pozícia personálneho manažéra v mojom terajšom pôsobisku ma – samozrejme – veľmi upútala. Jednak to bolo  plynulé – skoro plynulé, keďže som si na istý čas odskočila na materskú dovolenku – pokračovanie profesnej dráhy. V prvom rade ale išlo o meno spoločnosti, o ktorej som už čo to vedela. Spoločnosť PosAm je prvou IT spoločnosťou, v ktorej v oblasti HR pôsobím.

 

Aké je poslanie a aká je náplň vašej práce?

D.M. Poslaním mojej práce je vytváranie personálnej stratégie, metodík pre riadenie ľudských zdrojov. Cieľom pozície v prvých mesiacoch bolo „predať“ uvedenú pozíciu do vnútra spoločnosti, presvedčiť kolegov, manažment a majiteľa firmy o opodstatnenosti existencie tejto pozície. Náplňou práce v tomto roku bolo predovšetkým výber a vyhľadávanie IT špecialistov, projektových manažérov. Dominancia tejto časti personálnej práce súvisí s kvantitatívnymi zmenami v našej spoločnosti (od januára t.r. sme prijali do zamestnaneckého pomeru 80 zamestnancov).

 

Čo je vzrušujúce na práci v spoločnosti pôsobiacej v oblasti informačných technológií?

D.M. Všetko. Práca v IT spoločnosti má svoje špecifiká, osobitosti, vyplývajúce z charakteru práce, personálneho zloženia, proporcionálneho rozloženia podľa veku, pohlavia, pozícií, profesií.

Uvedené fakty sú skutočne výzvou pre človeka, ktorý má bojovať o myslenie a presvedčenie zamestnancov, o ich vzťah k firme, o zdieľanie hodnôt, kultúry.

Veľkou výzvou je nepochybne aj úžasne rýchle tempo práce, rýchly vývoj a rozvoj IT technológií, metodík, z čoho pre nás, HR ľudí, vyplývajú mnohé úlohy. 

Najpodstatnejšie bolo pre mňa, a stále aj je, veľa komunikovať s našim vedením a manažérmi. Základ je nájsť spoločnú reč, porozumieť si, pochopiť „jazyk“ programátorov, ich priority.

 

Aké profesie-kolegovia, tvoria vaše najbližsie okolie ako personálnej riaditeľky?

D.M. Najbližšie okolie – to je predovšetkým kolegyňa, ktorá má v rámci personálneho úseku na starosti internú komunikáciu. Určite to je aj kolegyňa, ktorá má na starosti personálnu administratívu.

Najbližšie okolie – to je náš výkonný riaditeľ, ktorý mi výrazne pomáha, je ochotný v každom čase konzultovať, poradiť. Určite je to náš majiteľ a generálny riaditeľ v jednej osobe, ktorý, napriek neskutočnej vyťaženosti, si dokáže nájsť čas na „mozgovanie“ v oblasti ľudských zdrojov.

Najväčšiu radosť mi spôsobuje to, že práca s ľudskými zdrojmi dostala v tejto spoločnosti v plnej miere „zelenú“.

 

Predstavte nám vašu spoločnosť, na aké služby sa vaša spoločnosť zameriava?

D.M. Spoločnosť PosAm, s.r.o. tento rok oslávila 16. narodeniny. V kmeňovom stave máme 220 zamestnancov. Aj napriek najväčšiemu prílivu zamestnancov to vyzerá tak, že tento rok bude najúspešnejším rokom aj z hľadiska tržieb a zisku. Naša spoločnosť dodáva vlastné softvérové riešenia, služby a hardvérové riešenia korporátnym zákazníkom. Našou snahou je prinášať zákazníkom úžitok, užitočné technológie.

 

Pochváľte sa, v čom je PosAm najlepší, vaše úspechy?

D.M. Najlepší sme určite v oblasti rozpočtovacieho informačného systému. Už 10 rokov o tom – zatiaľ s úspechom – presviedčame našich zákazníkov na Ministerstve financií SR.

Určite patríme medzi špičku IT firiem v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s podporou prevádzky informačného systému mobilného predaja, ktorý ponúkame najväčšej poisťovacej spoločnosti na Slovensku.

Sme silnými partnermi spoločností HP, Citrix, Microsoft, začali sme úzko spolupracovať s IBM a Lenovo. Poskytujeme Dohľadové a Call centrum viacerým významným klientom. Naši IT špecialisti dokážu navrhnúť a vybudovať záložné centrum pre klienta s viac ako 5 tisíc zamestnancami.

Pri iniciatívach orientovaných na zvýšenie kvality a efektivity sa opierame štandardné  metodiky, akými sú metodika ITIL – oblasť prevádzkovania IT systémov a servisu, pri tvorbe SW diel aplikujeme metodiku Rational spoločnosti IBM.

V oblasti zlepšovania organizácie a riadenia v spoločnosti vychádzame a opierame sa o metodiku EFQM. Určite stojí za zmienku fakt, že v roku 2005 sme na základe medzinárodného auditu  ako prvá slovenská spoločnosť získali medzinárodné ocenenie „Recognized for Excellence in Europe“.  

Od roku 2005 sme odštartovali zaujímavé vzdelávacie programy pre študentov VŠ so zameraním na informatiku. Uvedeným spôsobom si pripravujeme budúcich zamestancov ( takýmto spôsobom sme už získali 12 nových kolegov). Apropo, v oblasti starostlivosti o zamestnancov udržiavame tradíciu vysokého štandardu, o čom svedčí fakt, že v roku 2005 sme v prepočte na jedného zamestnanca investovali do vzdelávacieho programu cca. 32 tisíc Sk v priamych nákladoch.

Za zmienku určite stojí aj filantropický orientovaná časť práce našej spoločnosti. Veríme v to, že úspech spoločnosti má mať aj svoj pozitívny spoločenský rozmer. Naša spoločnosť podporuje projekty v charitatívnej, kultúrnej a výchovnej oblasti.

 

Čo ponúkate pre IT odborníkov, prečo sa má IT odborník zaujímať o prácu práve vo vašej spoločnosti?

D.M. Časť odpovede na túto otázku nájdete v odpovedi na otázku predchádzajúcu.

PosAm – to je kvalita, náročnosť, profesionalita, výrazná orientácia na zákazníka.

PosAm – to je silná kultúra so systémom otvorených dverí. Pri hľadaní odpovede na túto otázku si pomôžem slovami viacerých kandidátov, ktorí sa tento rok uchádzali o pracovné miesta v našej spoločnosti. Viacerí z nich spoločne tvrdili, ža sa v našej firme cítia veľmi príjemne, že je potešiteľné, že sme sa v PosAm-e nezabudli usmievať a smiať ... :-)

 

Ktoré osobnostné predpoklady považujete u informatikov za dôležité?

D.M.  Odpoveď na túto otázku by som rada rozdelila do 2 častí. Prvú z nich, ktorá hovorí o odborných požiadavkách, by som nerada podrobnejšie špecifikovala. Skutočne ide o to, akého odborníka či špecialistu hľadáme. Pri príprave na výbery intezívne komunikujem s manažérmi, ktorí zodpovedajú za detailný popis, sledovanie a hodnotenie uvedených požiadaviek.

Druhú časť by som rada špecifikovala podrobnejšie. Spoločne s našimi manažérmi sme sa zhodli na tom, že častokrát o prijatí či neprijatí toho ktorého kandidáta rozhodujú v prvom rade jeho osobnostné predpoklady. Určite je to drive, ťah na bránku, ktorý je v IT svete potrebný, schopnosť pracovať v tíme, vysoká miera motivácie,  ambiciznosť, zodpovednosť, výrazná samostatnosť, asertivita, kreativita, iniciatívnosť ... V neposlednom rade aj umenie relaxovať, regenerovať, aktívne tráviť voľný čas. Našou snahou nie je dosahovať výkon za cenu „vychovávania workoholikov“. Cielene – viacerými aktivitami – sa snažíme podporovať u našich zamestnancov zdravý životný štýl.

 

Ktoré schopnosti považujete u informatikov za dôležité?

D.M.  Schopnosť analyzovať, kombinovať, poznanie štandardov v práci IT , poznanie a ovládanie  metodík v práci IT špecialistu či programátora .

 

Ktoré IT profesie/odbornosti sú dnes najviac žiadané na trhu?

D.M. JAVA hýbe IT svetom, aj tým našim.Určite je to orientácia na služby a profesie s tým súvisiace – projektoví manažéri, produktoví manažéri, analytici, konzultanti, špecialisti.

 

Z pohľadu dnešných trendov, ktoré IT odbornosti, disciplíny resp. profesie pôjdu do popredia v najbližšej a vzdialenejšej budúcnosti?

D.M.  Určite si pozornosť žiada stále viac a viac oblasť produktového manažmentu, oblasť vzdialeného dohľadu, outsourcing služieb ako takých. Určite sa bude veľa hovoriť o bezpečnosti informácií.  

 

Rada pre záujemcov o prácu v IT spoločnostiach?

D.M. Základná rada – buďte sami sebou, nehrajte sa na nikoho iného. Nepreceňujte sa, ale sa ani nepodceňujte. „Predávajte sa pravdivo“  - t.j. ak ste o niečom, o nejakej technológii len počuli, neuvádzajte ju ako svoju znalosť na úrovni pokročilý. Ak ste pracovali systematicky s nejakými metodikami, uveďte to.

 

Váš tip. O koľko rokov sa budú kancelárske aplikácie s nami rozprávať?

D.M. Na túto otázku sa mi ako človeku, ktorý nie je súčasťou hlavných procesov v IT biznise, veľmi ťažko odpovedá. Odpovedať môžem iba ako človek, ktorý pracuje s ľuďmi. Verím, že táto nádherná činnosť ostane v rukách ľudí. Aj keby sa s nami stroje rozprávali, budú im chýbať uprimné emócie, charakter, jedinečnosť, individuálnosť, originalita. Toto dokážu s rečou skĺbiť len ľudia.

 

Vaša prognóza pre IT. Aké výzvy alebo úlohy sa budú riešiť o desať rokov?

D.M. Nedovolím si uvázať dlhodobé prognózy v IT svete.

V oblasti práce s ľuďmi to bude stále o tom istom – ako získať, motivovať, udržať, stabilizovať, diferencovať a špecializovať ľudí vo firme. Naša práca ostane stále, pevne verím, práca ľudí, s ľuďmi,  pre ľudí a o ľuďoch.


Mediálni partneri

INFORMATICI.SK - job pre každého informatika Slovník cudzích slov NATANKUJ.SK ZIVE.SK Porada.sk - spolu vieme viac PIS.SK - Prešovské internetové správy JOBAGENT.SK - práca na Slovensku i v zahraničí JOJ.SK - Vaša online televízia, noviny, šport, video, foto, blog Zzz.sk - zoznam zdravotníckych zariadení SITA.SK - Slovenská tlačová agentúra ZDRAVIE.SK - pre Tých, čo chcú vedieť viac 24 hodín - online denník pre všetkých education.sk - vzdelanie, kurzy, konferencie, školenia OBCHODNICI.SK - kariéra pre obchodníkov TURISTIKA.SK - pre vačší zážitok z cesty i výletu NetSuccess - Váš úspech na internete DATAMAX - užitočný zdroj informácií o firmách Zones.sk - zóny pre každého študenta BioCesta.sk - Internetový obchod, recepty a diskusie SERVUS.SK - váš autostop portál

Úvodná stránka |  Prehľad platov |  Zapojte sa do prieskumu |  Spravodajstvo |  Spolupráca |  Kontakt


© JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie údajov ako aj štruktúry údajov pre komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané.