1.
V ktorom regióne pracujete?
Pokiaľ pôsobíte vo viacerých regiónoch, zadajte región, kde sídli Váš zamestnávateľ
 
2.
Pracujete v súkromnom sektore?
Áno Nie
Ak pracujete v spoločnosti alebo inštitúcii s podielom štátu, zaškrtnite "nie"
 
3.
Pracujete v spoločnosti so zahraničnou účasťou?
Áno Nie
Pokiaľ pracujete v zahraničnej spoločnosti (alebo jej pobočke), alebo pracuje v spoločnosti so zahraničnou účasťou, zaškrtnite prosím "áno"
 
4.
Koľko zamestnancov pracuje vo Vašej spoločnosti?
Zvoľte, koľko zamestnancov má spoločnosť, v ktorej pracujete (platí aj pri pobočkách väčších firiem).
 
5.
V akej oblasti pôsobí Váš zamestnávateľ?
Vyberte zo zonamu oblasť, v ktorej pôsobí Váš zamestnávateľ
 
6.
Aké vzdelanie ste dosiahol/dosiahla?
Zadajte najvyššie dosiahnuté (ukončené) vzdelanie
 
7.
Aká je Vaša aktuálna pracovná pozícia?
Profesná oblasť:
Pracovná pozícia:
Zadajte čo najpresnejšie Vašu pracovnú pozíciu. V prípade, že Vaša pozícia v zozname chýba, kontaktujte nás prosím.
 
8.
Aký je Váš vek?
Zadajte prosím Váš vek (vyberte z intervalu).
 
9.
Koľko (ukončených) rokov ste profesne činný/á?
Uvažujte celkovú dobu, počas ktorej zastávate zadanú pozíciu. Pokiaľ zadanej pozícii priamo predchádza iná pozícia, započítajte dobu pôsobenia aj na predchádzajucej pozícii. Neuvádzajte študijnú prax, brigády a pod.
 
10.
Ste muž alebo žena?
Muž Žena
 
11.
Aký je Váš hrubý priemerný mesačný prijem?
,-   mesačne
Zadajte (ako číslo bez medzier a znakov) Váš priemerný hrubý mesačný plat. Do priemeru zarátajte aj pravidelné prémie, odmeny, 13. či 14. plat a podobne. Ak zarábate v inej mene ako v EURO, prepočítajte prosím Váš príjem podľa aktuálneho kurzu.
 
12.
Aké výhody máte ako zamestnanec?

Finačné výhody:
    Príspevok na dôchodkové sporenie
    Príspevok na zdravotné poistenie
    Zdravotná starostlivosť
    Výhodná pôžička/ príspevok na hypotéku
    Podiel na zisku zamestnávateľa / firemné akcie
    Outplacement
    Manažérska zmluva (kompenzácia v prípade odchodu z firmy)
    Dovolenka nad rámec
    Podniková rekreácia

Materiálne výhody:
    Firemné auto
    Firemné auto aj na súkromné účely
    Notebook
    Mobilný telefón
    Zvýhodnený predaj produktov zamestnávateľa
    Pripojenie k internetu z domu
    Stravné lístky
    Dotovaná jedáleň
    Pitný režim, občerstvenie
    Príspevok na šport / kultúru (napr. relax lístky)

Vzdelávanie:
    Odborné vzdelávanie / školenia
    Jazykové vzdelávanie
    Podpora štúdia na škole
    Účasť na odborných podujatiach / konferenciách

Firemná kultúra:
    Komunikácia firmy ohľadne kariérneho rastu
    Firemné športové / kultúrne akcie
    Reprezentatívne pracovné prostredie
 
13.
Odpíšte kontrolný kód.
  
 Odpíšte prosím do políčka zobrazený štvormiestny kód, prekontrolujte zadané údaje a kliknite na "odoslať údaje". Ďakujeme!