Úvodná stránka / Vysvetlenie pojmov

Vysvetlivky pojmov

Najnižša mzdaMzda respondenta s najnižším ohodnotením.
Medián Medián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu. V zoradenej postupnosti čísiel, napríklad od najmenšieho po najväčšie, mediánom je číslo ktoré sa nachádza v strede postupnosti čísiel.

V prípade štatistickej analýzy platov, napríklad pri vzorke 7 respondentov, mediánom je hodnota 4-tého prvku v postupnosti, teda plat respondenta, ktorý je v postupnosti na štvrtom mieste.

28 , 30, 32, 35, 42, 46, 47

V uvedenom príklade postupnosti siedmich čísiel, mediánom je číslo 35. Ak má množina párny počet prvkov medián sa vypočíta ako priemer z dvoch čísiel v strede postupnosti.
Kvartil,
Dolný kvartil,
Horný kvartil
Kvartili sú tri čísla rozdeľujúce celú množinu prvkov na štyri časti s rovnakým počtom prvkov. V nasledujúcom príklade kvartily (3,6,9) rozdeľujú usporiadnanú množinu čísiel na štyri časti, pričom každá z nich obsahuje dva prvky.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

dolný kvartil = 3
medián = 6
horný kvartil = 9

25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu
25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu
Najvyšša mzdaMzda respondenta s najvyšším ohodnotením.

Úvodná stránka |  Prehľad platov |  Zapojte sa do prieskumu |  Spravodajstvo |  Spolupráca |  Kontakt


© JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie údajov ako aj štruktúry údajov pre komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané.