Úvodná stránka / Prehľad platov / Platový profil - Programátor analytik

Platový profil - Programátor analytik

Odbor: Informačné technológie
Slovenská republika Bratislavský región Regióny mimo BA
Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?]1 2601 4801 180
MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?]1 5601 6301 300
Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?]1 9402 0001 550
Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?]1 5801 7601 400

Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:

Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!

Zapojte sa do prieskumu


Čo robí Programátor analytik?

Programátor analytik analyzuje požiadavky a špecifikácie užívateľa softwaru a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie. Potreba jeho účasti vzniká pri projektoch s vyššou zložitosťou. Zúčastňuje sa na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu – systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Zodpovedá sa manažerovi vývojového projektu. [ viac informácií ]

Ponuky práce - Programátor analytik

Pracovná ponuka Služby Ponuka pre región
Designer - Konstrukter (3-30-30219/JA)[ detail ] Slovenská republika
Frankfurt is looking for Java / Javascript developer (3-10-26889/JA)[ detail ] Slovenská republika
LABVIEW PROGRAMMER (3-30-25221/JA)[ detail ] Slovenská republika
Automation Testing, SW Engineer (juniors, seniors, leaders) (3-10-14833/JA)[ detail ] Slovenská republika
Junior Software Engineer (Java Web app/ Backend) (3-10-14982/JA)[ detail ] Slovenská republika
JUNIOR/SENIOR JAVA DEVELOPER (3-10-20780/JA)[ detail ] Slovenská republika
ASP .Net Developer (Swedish IT HUB) (3-10-22548/JA)[ detail ] Slovenská republika
Embedded Systems Developer (C++) (3-10-22563/JA)[ detail ] Slovenská republika
JavaScript on Backend and AJAX? Sounds good? (also contractors ) (3-10-23840/JA)[ detail ] Slovenská republika
pureC# developer for Automotive firm (3-10-30060/JA)[ detail ] Slovenská republika
ďalšie ponuky ]

Úvodná stránka |  Prehľad platov |  Zapojte sa do prieskumu |  Spravodajstvo |  Spolupráca |  Kontakt


© JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie údajov ako aj štruktúry údajov pre komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané.