Úvodná stránka / Prehľad platov / Platový profil - Programátor analytik

Platový profil - Programátor analytik

Odbor: Informačné technológie
Slovenská republika Bratislavský región Regióny mimo BA
Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?]1 2301 4001 150
MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?]1 5801 6701 300
Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?]1 9202 1001 620
Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?]1 6301 8001 410

Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:

Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!

Zapojte sa do prieskumu


Čo robí Programátor analytik?

Programátor analytik analyzuje požiadavky a špecifikácie užívateľa softwaru a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie. Potreba jeho účasti vzniká pri projektoch s vyššou zložitosťou. Zúčastňuje sa na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu – systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Zodpovedá sa manažerovi vývojového projektu. [ viac informácií ]

Ponuky práce - Programátor analytik

Pracovná ponuka Služby Ponuka pre región
Android SW Developer[ detail ] Košice
Java Developer[ detail ] Bratislava
Prešovský kraj
Košice
.NET Developer[ detail ] Bratislava
Prešovský kraj
Košice
Senior .NET Developer for Innovation project[ detail ] Prešovský kraj
Košice
Junior .NET Developer for Innovation project[ detail ] Prešovský kraj
Košice
Software Engineer[ detail ] Košice
Java Developer (Junior, Middle, Senior)[ detail ] Bratislava
Java Developer[ detail ] Trenčiansky kraj
Backend Developer .NET/C#/Azure (m/f/d)[ detail ] Trenčín
Java SW Engineer for WorkForceManagement development (Backend)[ detail ] Košice
ďalšie ponuky ]

Úvodná stránka |  Prehľad platov |  Zapojte sa do prieskumu |  Spravodajstvo |  Spolupráca |  Kontakt


© JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie údajov ako aj štruktúry údajov pre komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané.