Úvodná stránka / Prehľad platov / Platový profil - Programátor analytik

Platový profil - Programátor analytik

Odbor: Informačné technológie
Slovenská republika Bratislavský región Regióny mimo BA
Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?]1 2601 3801 160
MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?]1 6001 6501 380
Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?]2 0002 1001 610
Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?]1 6301 7801 440

Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:

Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!

Zapojte sa do prieskumu


Čo robí Programátor analytik?

Programátor analytik analyzuje požiadavky a špecifikácie užívateľa softwaru a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie. Potreba jeho účasti vzniká pri projektoch s vyššou zložitosťou. Zúčastňuje sa na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu – systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Zodpovedá sa manažerovi vývojového projektu. [ viac informácií ]

Ponuky práce - Programátor analytik

Pracovná ponuka Služby Ponuka pre región
Junior/Senior PHP programmer (3-10-19248/JA)[ detail ] Slovenská republika
JOB OPPORTUNITY in VIENNA- ASP.NET DEVELOPER with ANGULAR and JAVASCRIPT (1-10-27284/JA)[ detail ] Slovenská republika
Javascript Developer (3-10-23840/JA)[ detail ] Slovenská republika
SENIOR SOFTWARE ENGINEER (C++) (1-10-25115/JA)[ detail ] Slovenská republika
ABAP Developer (1-10-27391/JA)[ detail ] Slovenská republika
Junior WEB APPLICATION DEVELOPER (PHP) (1-10-25117/JA)[ detail ] Slovenská republika
UX Designer for eCommerce Solutions (3-10-27168/JA)[ detail ] Slovenská republika
Junior CAD Designer (3-30-27799/JA)[ detail ] Slovenská republika
JUNIOR/ SENIOR .NET DEVELOPER FOR SW HOUSE (1-10-23608/JA)[ detail ] Slovenská republika
C# DEVELOPER for WPF APPLICATIONS (1-10-25119/JA)[ detail ] Slovenská republika
ďalšie ponuky ]

Úvodná stránka |  Prehľad platov |  Zapojte sa do prieskumu |  Platy e-mailom |  Spravodajstvo |  Spolupráca |  Kontakt


© JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie údajov ako aj štruktúry údajov pre komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané.