Úvodná stránka / Prehľad platov / Platový profil - Databázový špecialista

Platový profil - Databázový špecialista

Odbor: Informačné technológie
Slovenská republika Bratislavský región Regióny mimo BA
Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?]1 4002 0401 350
MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?]1 9702 1501 400
Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?]2 1502 7001 700
Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?]1 9202 3401 500

Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:

Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!

Zapojte sa do prieskumu


Čo robí Databázový špecialista?

Databázový špecialista je všeobecne definovaná pozícia so zameraním na technickú podporu pre databázové systémy. V závislosti od typu organizácie jeho hlavné zameranie môže byť rôznorodé, a to od činností DB administrátora, cez DB konzultanta a DB programátora, až po DB analytika. Zabezpečuje chod databáz alebo databázového systému. Je konzultantom pre užívateľov. Sústreďuje ich požiadavky a podnety a následne ich rieši. Pracuje samostatne alebo sa podieľa na projekte. [ viac informácií ]

Ponuky práce - Databázový špecialista

Pracovná ponuka Služby Ponuka pre región
IT Application Developer Remote control & monitoring platform, Žilina, Nitra, Bratislava and Košice Region[ detail ] Slovenská republika
IT Business Applications Developer Data Management, Žilina, Nitra, Bratislava and Košice Region[ detail ] Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Košický kraj
ďalšie ponuky ]

Úvodná stránka |  Prehľad platov |  Zapojte sa do prieskumu |  Spravodajstvo |  Spolupráca |  Kontakt


© JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie údajov ako aj štruktúry údajov pre komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané.